Změny v pojištění finanční způsobilosti dopravce s datem počátku od 21.2.2022

Dochází k implementaci některých ustanovení Nařízení EP a Rady (EU) 2020/1055

V případě prvopodnikatele nebude možné využít doložení finanční způsobilosti prostřednictvím pojištění, avšak pouze formou bankovní záruky, potvrzení o přístupu k úvěru nebo jiným závazným dokumentem prokazujícím, že podnik disponuje danými částkami.

Dle aktuálního stanoviska Ministerstva dopravy je prvopodnikatelem nově registrovaný podnikatel, který žádá o vydání živnostenského oprávnění k předmětu silniční motorová doprava a který ani v jiném předmětu podnikání dosud nepodnikal (v novele zákona č. 111/1994 Sb. může být upraveno).

Od 21.5.2022 vejde v platnost nová povinnost prokázat finanční způsobilost i pro silniční nákladní dopravce, zapojené do mezinárodních přeprav vozidly, jejichž přípustná hmotnost naloženého vozidla převyšuje 2,5 t avšak nepřevyšuje 3,5 t.

Od 21.5.2022, jedná se pouze o vozidla určená k silniční nákladní dopravě a zapojená do mezinárodních přeprav

Stanovení směnného kurzu

Ministerstvo dopravy v souladu s ustanovením článku 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, oznamuje stanovení směnného kurzu pro nadcházející kalendářní rok v následující výši:

Pro rok 2022 v souladu vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2021/C 400/02)  1 euro = 25,309 Kč

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně:

227 781 Kč pro jedno vozidlo a  126 545 Kč pro každé další vozidlo.