VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O CMR DOKUMENTU

CMR Pro dopravce

Convention Marchandises Routier, známá jako CMR, je mezinárodní dohoda o přepravní smlouvě v silniční dopravě. Dopravci, kteří přepravují zásilky do zahraničí, se s ní setkávají často. Tento článek vám poskytne kompletní přehled o CMR dokumentu.

Historie a význam Úmluvy CMR

Úmluva CMR byla podepsána 19. května 1956 v Ženevě. Zakládajícími státy byly Francie, Nizozemsko, Švédsko, Rakousko, Polsko, Švýcarsko, Lucembursko, Německo a Belgie. Postupem času se k ní připojily další země z Afriky, Asie a Středního východu. Poslední ratifikace proběhla v roce 2017.

Mezi státy, které ratifikovaly Úmluvu CMR, patří mimo jiné Albánie, Arménie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Malta, Mongolsko, Maroko, Černá Hora, Itálie, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Norsko, Španělsko, Makedonie, Tunisko, Ukrajina, Libanon, Írán a Velká Británie.

Pravidla a povinnosti podle Úmluvy CMR

Úmluva CMR upravuje následující aspekty přepravní smlouvy:

 • Zadávání a vyřizování objednávek
 • Ručení při zpoždění, ztrátě nebo poškození přepravovaného zboží
 • Předpisy o reklamacích

Nákladní list a jeho význam

CMR není pouze dohoda, ale také nákladní list využívaný při mezinárodní silniční přepravě. Tento dokument je trojjazyčný a obsahuje důležité informace jako:

 • Jméno a adresa odesílatele a příjemce
 • Jméno a adresa dopravce
 • Adresa vyzvednutí a místo určení
 • Údaje o vozidle (značka, model, registrační značka, číslo podvozku)
 • Datum vyzvednutí
 • Náklady spojené s přepravou
 • Pokyny pro celní a úřední řízení

Nákladní list slouží jako doklad o přepravě a zhotovuje se ve třech kopiích: pro odesílatele (červená), příjemce (modrá) a dopravce (zelená).

CMR pojištění: Ochrana pro dopravce

Pojištění CMR je povinné a kryje přepravovanou zásilku v případě jejího poškození, ztráty nebo zničení. Odpovědnost dopravce je definována jako 8,33 SDR za kilogram nákladu bez ohledu na jeho reálnou hodnotu. SDR je jednotka Mezinárodního měnového fondu, aktuálně přibližně 240 Kč.

Pojištění kryje:

 • Částečnou nebo úplnou ztrátu či poškození zásilky
 • Překročení dodací lhůty
 • Náklady právního zastoupení, clo a další výdaje

Pojištění musí být platné od naložení zásilky až po její vyložení v cíli. V České republice jej poskytují běžné pojišťovny.

Na co se CMR nevztahuje?

Úmluva CMR se nevztahuje na přepravu mrtvol, stahovaných svršků a zásilky podléhající mezinárodním poštovním úmluvám. Platí pouze pro silniční vozidla jako motorová vozidla, návěsové soupravy, přívěsy a návěsy, nikoliv pro kontejnery.

Kontrola CMR dokumentu

Při převzetí vozidla je odpovědností dopravce vybavit CMR dokument. Doporučujeme pečlivou kontrolu všech údajů a razítek, aby se předešlo komplikacím během přepravy.

Dokument CMR můžete najít zde.