Stavebně montážní pojištění

Pojištěním jsou kryty veškeré škody (ALLRISK) na budovaném díle, které nejsou pojistnou smlouvou nebo pojistnými podmínkami vyloučeny.

Stavebně montážní pojištění poskytuje ochranu v průběhu montáže nebo stavby díla. Je určené všem, kteří se podílí na stavbě nebo montáži díla, včetně investora. Pojištění lze sjednat jednotlivě pro konkrétní dílo, nebo rámcově pro všechna díla, která splňují stanovené podmínky.

Zejména se jedná o škody vzniklé v důsledku:

  • Pádu, nárazu
  • Vandalismu
  • Živelních událostí
  • Nehody při přepravě materiálu na staveništi

V rámci pojištění lze sjednat například následující připojištění:

  • Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže
  • Stavební stroje a montážní stroje
  • Stávající nebo okolní majetek
  • Odpovědnost vč. křížové odpovědnosti
  • Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží

Pojistné plnění se poskytuje maximálně do výše sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění.

JAK POJIŠTĚNÍ SJEDNAT, NEBO ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat.

Brno • České Budějovice • Hradec Králové • Jihlava • Karlovy Vary • Liberec • Olomouc • Ostrava • Pardubice • Plzeň • Praha • Třebíč • Ústí nad Labem • Zlín

Jihočeský • Jihomoravský • Karlovarský • Královéhradecký • Liberecký • Moravskoslezský • Olomoucký • Pardubický • Plzeňský • Středočeský • Ústecký • Vysočina • Zlínský