Smlouva v novém občanském zákoníku

Porovnání znění nové právní úpravy pojistné smlouvy v novém občanském zákoníku s úpravou provedenou zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů

Srovnání vypracovali: PhDr. Vladimír Přikryl, JUDr. Jana Čechová, Ministerstvo financí

Stáhnout PDF