Legislativa v EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES ze dne 27. října 1998

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES ze dne 27. října 1998 o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami v pojišťovací skupině

Směrnice Rady 87/344/EHS ze dne 22. června 1987

Směrnice Rady 87/344/EHS ze dne 22. června 1987 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se pojištění právní ochrany

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES

Nařízení Komise (EU) č. 267/2010 ze dne 24.března 2010

Nařízení Komise (EU) č. 267/2010 ze dne 24.března 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie naurčité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětvípojišťovnictví

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (kodifikované znění)

Směrnice rady ze dne 25. února 1964

Směrnice rady ze dne 25. února 1964 o odstranění omezení svobody usazování a volného pohybu služeb v oblasti zajištění a retrocese (64/225/EHS)

Směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992

Směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního (třetí směrnice o neživotním pojištění)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven

Směrnice Rady 78/473/EHS ze dne 30. května 1978

 Směrnice Rady 78/473/EHS ze dne 30. května 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se soupojištění v rámci Společenství

Druhá směrnice Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988

Druhá směrnice Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb)

Stáhnout DOC

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 o zajištění

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ESze dne 5. listopadu 2002

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ESze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění)

Směrnice Rady 87/343/EHS ze dne 22. června 1987

Směrnice Rady 87/343/EHS ze dne 22. června 1987, kterou se mění první směrnice 73/239/EHS týkajících se přístupu k podnikatelské činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu ve vztahu k pojištění úvěru a pojištění záruky (kauce)

Směrnice Rady 84/641/EHS ze dne 10. prosince 1984

 Směrnice Rady 84/641/EHS ze dne 10. prosince 1984, mění se první směrnice (73/239/EHS) o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k podnikatelské činnosti v přímém pojištění, zejména ve vztahu k asistenčním službám pro turisty

První směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973

První směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu