Legislativa v ČR

Vyhláška č. 305/2016 Sb.

Vyhláška č. 305/2016 Sb. – předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Vyhláška č. 306/2016 Sb.

Vyhláška č. 306/2016 Sb. – provedení některých ustanovení zákona o pojišťovnictví

Vyhláška č. 307/2016 Sb.

Vyhláška č. 307/2016 Sb. – o žádostech podle zákona o pojišťovnictví

Zákon č. 89/2012 Sb.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 277/2009 Sb.

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 205/1999 Sb.

Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 38/2004 Sb.

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 582/2004 Sb.

Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů