Pro firmy a podnikatele

Pojištění je určeno pro podnikatele, právnické osoby, obce s hodnotou majetku do 600 mil. Kč, pojištění odpovědnosti je pak určeno pro podnikatele a právnické osoby s příjmy do 2 mld. Kč a max. limitem plnění 50 mil. Kč. Pojištění je možné sestavit na míru a s ohledem na požadavky konkrétního klienta.

STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ
Pojištěním jsou kryty veškeré škody (ALLRISK) na budovaném díle. Stavebně montážní pojištění poskytuje ochranu v průběhu montáže nebo stavby díla. Je určené všem, kteří se podílí na stavbě nebo montáži díla, včetně investora. Pojištění lze sjednat jednotlivě pro konkrétní dílo, nebo rámcově pro všechna díla, která splňují stanovené podmínky.

Pojištění majetku nabízí širokou škálu krytí při velkých i malých pohromách způsobených živly i lidskou nerozvážností

Pojištění se vztahuje na situace, kdy zaměstnanec způsobí svému zaměstnavateli škodu při plnění pracovních povinností, např. poškodí služební počítač, telefon, nabourá služební auto nebo způsobí škodu pracovním strojem.

FLOTILOVÉ POJIŠTĚNÍ SOUBORU VOZIDEL
Povinné ručení vás spolehlivě ochrání před finanční újmou způsobenou zaviněním škody při automobilovém provozu. Havarijní pojištění minimalizuje dopad poškození, zničení nebo odcizení vozu, ať už jste viníkem nehody nebo poškozeným.

Povinné ručení vás spolehlivě ochrání před finanční újmou způsobenou zaviněním škody při automobilovém provozu. Havarijní pojištění minimalizujte dopad poškození, zničení nebo odcizení vozu. Ať už jste viníkem nehody nebo poškozeným.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI DOPRAVCE
Podstatou tohoto pojištění je pomoci vám v případech, kdy jste jako silniční dopravce povinni nahradit škodu vzniklou na přepravované hmotné věci.

Pojištění majetku a odpovědnosti je ideálním produktem pro provozovatele obchodu, restaurace či penzionu, živnostníky nebo jiné drobné podnikatele. Nabízí ideální kombinaci širokého krytí rizik a příznivé ceny pro podnikatele s příjmy do 15 mil. Kč a hodnotou majetku do 30 mil. Kč.

Komplexní pojištění bytových domů pro SVJ, družstva nebo vlastníky. Kryje majetková i odpovědnostní rizika spojená s provozem bytového domu, včetně pojištění odpovědnosti výboru SVJ nebo představenstva družstva.

ZÁSILKY – KURÝRNÍ SLUŽBA
Pojištění kurýrní služby, pojištění zásilek pro řidiče, kteří spolupracují na IČO a používají k rozvozu cizí flotilu vozidel. Pojištění odpovědnosti řidičů rozvážkových služeb, na základě koncese o silniční motorové dopravě nákladní. Silniční motorová doprava nákladní, může být provozována jako silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní nebo mezinárodní.

INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Cestovní pojištění vás spolehlivě ochrání na cestách v zahraničí i tuzemsku. Nabízíme pojištění léčebných výloh a řadu zajímavých doplňkových připojištění. Můžete si také sjednat samostatné pojištění storna cesty. Samozřejmostí je celosvětová asistenční služba, které je vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘATHospodářská zvířata
Pojištění hospodářských zvířat. Komplexní ochrana chovaných hospodářských zvířat, s možností čerpání státní podpory na uhrazené pojistné za pojištění zvířat.

POJIŠTĚNÍ PLODIN
Pojištění plodin s možností volitelné spoluúčasti, bonifikace až do výše 40 % formou slevy na pojistném. Možnost čerpání státní podpory na uhrazené pojistné.

POJIŠTĚNÍ LESŮ A LESNÍCH ŠKOLEK
Pojištění lesů a lesních školek je komplexní ochrana před širokým spektrem rizik a možností připojištění nákladů na vytěžení a zalesnění po pojistné události. Pojištění všech druhů lesního sadebního materiálu. Možnost čerpání státní podpory na uhrazené pojistné.

POJIŠTĚNÍ D&O
Předmětem D&O pojištění je krytí osobní odpovědnosti za vzniklou finanční škodu, kterou při výkonu své funkce způsobí členové statutárních a dozorčích orgánů společnosti.

Pojištění odpovědnosti za škodu v oblasti drážní dopravy a držitele železničních nákladních vozů. Z pojištění vzniká právo na plnění v rozsahu náhrady škody na zdraví / na věci. V případě soudního sporu pojišťovna rovněž uhradí náklady řízení o náhradě škody, náklady právního zastoupení pojištěného a případně náklady na mimosoudní vyrovnání (pokud je pojištěný povinen škodu nahradit).

JAK získat cenovou nabídku?

Spočítat cenu pojištění, nebo pojistit si podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat.

Brno • České Budějovice • Hradec Králové • Jihlava • Karlovy Vary • Liberec • Olomouc • Ostrava • Pardubice • Plzeň • Praha • Třebíč • Ústí nad Labem • Zlín

Jihočeský • Jihomoravský • Karlovarský • Královéhradecký • Liberecký • Moravskoslezský • Olomoucký • Pardubický • Plzeňský • Středočeský • Ústecký • Vysočina • Zlínský

Novinky  | Pojištění firmy  |  On-line pojištění  | Chci zařídit  |  Ke stažení  | Facebook  |  Instagram  |  O nás   | Flotilové pojištění