Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění pokrývá i obecnou odpovědnost z provozu vaší kanceláře, ordinace apod.
Nahradíme za vás újmu, kterou způsobíte při své odborné profesní činnosti, a to včetně nákladů řízení.
Splníte zákonnou povinnost být pro výkon své profese pojištěn.

profesní pojištění

 • Splňuje zákonnou povinnost pojištění pro řadu odborných profesí, od auditorů po lékaře.
 • Vyřeší za vás způsobenou újmu včetně odborné pomoci a právních rad.

Umíme pojistit

 • Újmu na zdraví a životě, škodu na majetku nebo finanční újmu vzniklou v souvislosti s odbornou činností uvedenou v pojistné smlouvě.
 • Finanční profese (auditor, daňový poradce, účetní)
 • Pojišťovací profese (zprostředkovatel pojištění)
 • Autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, technik ve výstavbě
 • Dražebník, oceňovatel majetku
 • Veterinář a veterinární technik
 • Lékaři a zdravotnická zařízení
 • Autorizovaná osoba
 • Samostatný likvidátor pojistných událostí
 • Advokát
 • Zadavatel klinického hodnocení

JAK POJIŠTĚNÍ SJEDNAT, NEBO ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat.

Brno • České Budějovice • Hradec Králové • Jihlava • Karlovy Vary • Liberec • Olomouc • Ostrava • Pardubice • Plzeň • Praha • Třebíč • Ústí nad Labem • Zlín

Jihočeský • Jihomoravský • Karlovarský • Královéhradecký • Liberecký • Moravskoslezský • Olomoucký • Pardubický • Plzeňský • Středočeský • Ústecký • Vysočina • Zlínský