Pojištění pro silniční dopravce

Pro dopravce je důležité pojištění pro silniční dopravce, které se řídí úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě CMR.

Jak odpovídá silniční dopravce za škodu na převážené zásilce u vnitrostátní dopravy?
Může dopravce odpovídat za celou škodu až do udané ceny zásilky?
Co musí být splněno, aby pojišťovna zaplatila plnou náhradu škody až do udané ceny zásilky?

Ukázku příkladu, vysvětlení a upřesnění naleznete ve výkladovém stanovisku ČAP k problematice zvýšení odpovědnosti silničního nákladního dopravce a možnostem pojištění.

Vhodnou alternativou k prokázání finanční způsobilosti je speciální pojištění finanční způsobilosti dopravce. Pojištění je určeno dopravcům se sídlem na území České republiky provozující silniční dopravu.

Pojištení prepravy zásilek poskytuje pojistnou ochranu pro případy pohřešování, poškození nebo zničení zásilek během jejich přepravy na zemi, na moři i ve vzduchu, a to na území celého světa.

Pojištení odpovednosti zasílatele – právní postavení zasílatele je odlišné od právního postavení dopravce. Rozdíl se projevuje jak ve vlastní náplni činnosti zasílatele a dopravce, tak při řešení odpovědnostních otázek. V každodenní praxi je tedy nutné věnovat zvýšenou pozornost tomu, k čemu se zasílatel zavazuje – zda přijme závazek zásilku přepravit nebo se zaváže přepravu obstarat.

Pokud řešíte, jak ochránit dopravce, přepravu, nebo zásilku, obraťte se na nás.