Pojištění odpovědnosti poskytovatelů hardware a software

Pojištění je určené pro všechny IT podnikatele a IT specialisty a týká se odborné činnosti v oblasti IT technologií. Obor IT zaznamenává obrovský nárůst zájmů a s tím souvisí i vznikající rizika. Podnikání v IT nese odpovědnost za virtuální majetek, databáze, kontakty, programové vybavení a firmy si již dnes uvědomují hodnotu těchto nehmotných majetků.

Pojištění odpovědnosti IT podnikání chrání firmy i jednotlivce zabývající se tímto oborem. Pojištění odpovědnosti IT určené pro poskytovatele software a programátory, IT specialisty na zpracování dat, společnosti zabývající se IT poradenstvím, firmy zabývající se webhostingem podnikatelé v oblasti prodeje, servisu a instalace hardware. U všech specialistů a firem zabývajícím se IT hrozí rizika z odpovědnosti.

Připravíme pro vás pojištění, které chrání před následky takových událostí:

 • Výpadek webových stránek nebo e-shopů, výpadek služeb klienta způsobených chybou IT specialisty
 • Poškození servisovaného hardware, notebooku, disků apod.
 • Ztráta dat, narušení počítačové sítě hackerem
 • Porušení autorských práv
 • Úmyslné jednání zaměstnanců – odcizení či neoprávněné užití informací, databází
 • Poskytování software třetí straně (navržení, vývoj nebo dodávka software, který ve všech významných ohledech odpovídá písemné specifikaci a je v souladu s normami z hlediska kvality, bezpečnosti a způsobilosti)
 • Poskytování služeb třetím stranám za úplatu v souvislosti s analýzou a integrací počítačových systémů, včetně navrhování, programování, zpracování dat, poradenství, servis, distribuce, instalace a údržba počítačového hardwaru nebo softwaru a s tím souvisejícího školení.
 • Zpracování dat (datová centra, hromadné zpracování dat, šifrovací služby, kryjeme i případnou ztrátu dat)
 • Internetové služby (web hosting, web design, vývoj a správa
 • internetových stránek, poskytování připojení k internetu, komunikační služby v rámci internetu, včetně on-line komunikace mezi uživateli, telefonování pomocí internetu, přenos souborů, domény, připojení ke vzdálenému počítači atd.)
Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu
 • způsobenou IT výrobkem, který pojištěný získal způsobem, který mu brání v souladu s právními předpisy s úspěchem uplatňovat právo na postih vůči jinému subjektu, který je povinen k náhradě
 • způsobenou IT výrobkem, který je z technického hlediska bezvadný, ale nedosahuje avizovaných funkčních parametrů
 • vzniklou proto, že parametry, kvalita, provedení nebo funkce IT výrobku byly pojištěným na žádost poškozeného změněny, nebo vzniklou proto, že výrobek byl na žádost poškozeného pojištěným instalován do jiných podmínek, než pro které je určen
 • způsobenou IT výrobkem, který nebyl posuzován způsobem prokazujícím jeho bezpečnost nezbytnou pro uvedení tohoto výrobku na trh
 • způsobenou závadou IT výrobku, event. jiným nedostatkem, na který pojištěný předem upozornil
 • přímo nebo nepřímo související se zavlečením počítačových virů se souhlasem nebo s vědomím pojištěného, osob jednajících v jeho prospěch nebo jeho jménem nebo osobami, v jejich vlastnictví je počítačový systém nebo osobami, které tento systém provozují
 • vzniklou v důsledku opomenutí pojištěného učinit přiměřená preventivní opatření k zabránění neautorizovaného přístupu k elektronickému systému či programu, jaká je možné rozumně požadovat
 • čistě finanční škodu způsobenou IT výrobkem.

               Zašlete nám žádost o vypracování nabídky ON-LINE
               Napište nám: INFO@POJISTENI-FIRMY.CZ
               Zavolejte nám +420607850585