Pojištění odpovědnosti dopravce

Podstatou tohoto pojištění je pomoci vám v případech, kdy jste jako silniční dopravce povinni nahradit škodu vzniklou na přepravované hmotné věci.

Předmět pojištění

  • právním předpisem stanovená odpovědnost silničního dopravce za škodu vzniklou jinému na přepravované hmotné věci, tj. odpovědnost za poškození, zničení nebo ztrátu přepravovaných hmotných věcí
  • odpovědnost za škodu podle právních předpisů platných v České republice
  • odpovědnost podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě („Úmluva CMR“)
  • náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody

Komu je pojištění určeno

Podnikatelům, kteří provozují na základě platné koncesní listiny vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu, tj. kteří provozují dopravu pro cizí potřebu.

JAK POJIŠTĚNÍ SJEDNAT, NEBO ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat.

Brno • České Budějovice • Hradec Králové • Jihlava • Karlovy Vary • Liberec • Olomouc • Ostrava • Pardubice • Plzeň • Praha • Třebíč • Ústí nad Labem • Zlín

Jihočeský • Jihomoravský • Karlovarský • Královéhradecký • Liberecký • Moravskoslezský • Olomoucký • Pardubický • Plzeňský • Středočeský • Ústecký • Vysočina • Zlínský