Jak pojistit firmu?

Jak pojistit firmu?

Firmy nejsou stejné. Z tohoto důvodu je důležité úplně na začátek udělat takzvaný „audit pojistných rizik“, který Vám přesně definuje pojistná rizika ve firmě a doporučí, co všechno je ve firmě třeba pojistit.

Jak zjistím co ve firmě pojistit?

Podnikatelé si často myslí, že stačí pojistit majetek firmy, ale to většinou není pravda. Pojistit je třeba také různé zásoby, odpovědnost zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnanců nebo pojištění nákladu odpovědností dopravce. Dále je také důležité pojištění přerušení provozu. V dnešní době je také čím dál tím potřebnější pojištění kybernetických rizik, protože bez počítačové sítě se neobejde žádná firma a útoky na firemní data probíhají dnem i nocí.
Pojistit lze více méně jakékoliv riziko. A právě rizikový audit Vám řekne, zda je dané riziko pro Vaši společnost natolik závažné, že ho je třeba pojistit.

Jak drahý je rizikový audit?

Provádíme rizikový audit úplně zdarma. Během auditu zjistíme, jaké rizika přináší Vaše podnikání, zanalyzujeme právní předpisy, zajistíme dostupné statistiky o škodách a rizicích podnikání. Pro kvalitní rizikový audit budeme však také potřebovat Vaši součinnost. Samotné sbírání podkladových materiálů a dat zabere v závislosti na velikosti firmy nějaký čas, po který budeme potřebovat spolupráci od Vás či Vašeho zaměstnance. Bude tedy důležitá i ochota sdílet s námi potřebné informace včetně některých interních dokumentů, které jsou potřeba ke komplexnímu výstupu z rizikového auditu. Jako výstup rizikového auditu dostanete jasný a přehledný sumář, který shrnuje, jaká rizika máte již pojištěna, jak kvalitně a souhrn rizik, která pojištěna nemáte.

Co když nastane pojistná událost?

V případě pojistné události náš tým likvidace pojistných událostí sesbírá veškeré dostupné podklady a uceleně pojistnou událost nahlásí na pojišťovnu. V případě zamítnutí plnění sepíšeme odvolání. Spolupracujeme také s právní kanceláří, jejíž experti nám s řešením složitých pojistných událostí pomáhají.

www.jakpojistitfirmu.cz