Rubrika: Novinky

Novinky o pojištění

ProfiPlán navyšuje pojistné limity

Podnikatelské pojištění Generali České pojišťovny přináší vyšší pojistné limity, které plně pokryjí potřeby nejen menších, ale i středních podniků. Navýšení pojistných limitů je v případě vybraných rizik až čtyřnásobné. ProfiPlán aktuálně pojišťuje oblasti majetku a také odpovědnosti.

Podnikatelské pojištění Generali České pojišťovny dostalo na podzim 2020 zcela novou podobu, která odpovídá na požadavky klientů, ale také obchodníků a makléřů. Na začátku roku 2021 se k této produktové novince přidávají i významně navýšené pojistné limity u klíčových pojistných rizik. Navýšené pojistné limity se dotýkají jak oblasti pojištění majetku, tak také oblasti pojištění odpovědnosti. „ Právě v aktuální době, kdy se podnikatelé potýkají s řadou nepříznivých okolností, chceme našim klientům dokázat, že se na nás mohou za každé situace plně spolehnout. Proto jsme v současné nelehké době opět inovovali naše podnikatelské pojištění a zásadně navýšili limity u vybraných rizik. Tímto krokem se tak pojištění ProfiPlán stalo top produktem na českém pojistném trhu,“ komentuje novinky Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny.


Vyšší limity u pojištění majetku

Pojištění ProfiPlán přináší nejvýraznější navýšení pojistných limitů v případě živelních událostí. Původní limit byl ze 150 nově navýšen na 600 milionů korun! V případě pojištění rizika odcizení se pojistný limit navýšil z původních 60 na 200 milionů korun. Dvojnásobný limit nově platí pro pojištění strojů, kde byl navýšen na 200 milionů korun. U pojištění elektroniky přináší ProfiPlán pojistný limit nově na úroveň100 milionů korun – to představuje dvojnásobné navýšení.

Vyšší limity u pojištění odpovědnosti

Součástí ProfiPlánu je samozřejmě i pojištění odpovědnosti. Původní limit 30 milionů byl nově navýšen na úroveň 50 milionů korun.

Nejširší krytí na trhu

Pojištění ProfiPlán nabízí řešení pro nejširší základnu klientů: SME (malé a střední firmy), a to jak fyzické, tak právnické osoby, ale také municipality, veřejnou správu, nadace či spolky. Zvláštní důraz byl u všech typů pojištění kladen na implementaci nových rizik (např. strojní přerušení provozu u stacionárních strojů, strojní vybavení budov, rozšířené pojištění skel, nový přístup k pojištění movitých a nemovitých věcí) a také úpravy i odstranění celé řady výluk i nutnosti zvláštních ujednání. Výsledkem je zjednodušený produkt, který ale kryje vše podstatné.


Další rozšíření na jaře

Postupné a mnohdy nevyhnutelné změny na trhu podnikatelského pojištění znamenají, že produkt v oblasti SME prochází kontinuálním vývojem. Během letošního jara tak bude následovat další rozšíření pojištění ProfiPlán. To do své struktury přidá pojištění profesní odpovědnosti, pojištění D&O, pojištění kybernetických rizik, stavebních montáží, zdravotnických zařízení i asistenčních služeb.

Aktuální struktura pojištění ProfiPlán

 • Pojištění majetku
  • Živelní pojištění
  • Pojištění přerušení provozu
  • Pojištění odcizení
  • Pojištění elektroniky
  • Pojištění strojů
 • Pojištění odpovědnosti

Společně s ProfiPlánem byl spuštěn i webový portál o SME pojištění ZDE.

Podnikatelské pojištění Generali České pojišťovny ve zkratce

 • Nejdelší a bohaté zkušenosti – historicky první pojišťovna na území ČR
 • Nejširší síť SME obchodníků a makléřů prodávajících pojištění (1 700 specialistů)
 • Největší počet specializovaných odborníků v likvidaci
 • Nejširší produktové portfolio
 • Zázemí mezinárodní skupiny Generali
 • Opakovaně perfektní připravenost a úspěšnost řešení škod při kalamitách
Zdroj: Generali Česká pojišťovna

NOVÉ DRUHY POJIŠTĚNÍ

Jak se pojistit při práci na home office?

Pojištění odpovědnosti je dnes takřka nutnost, v této nelehké době covidu-19 je nutná i modernizace produktů. Z pohledu podnikatele i zaměstnance je nejdůležitější pojištění odpovědnosti.

Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele 

Pojištění obecné odpovědnosti hradí újmy na životě a zdraví člověka, na hmotné věci i zvířeti, které způsobíte jinému subjektu v souvislosti s podnikatelskou činností. základní pojištění lze rozšířit o různá připojištění, například pojištění dronů. Drony jsou fenoménem posledních let, jejich využití se nadále rozšiřuje.

Pojištění profesní odpovědnosti

Profesní pojištění odpovědnosti je určené pro finanční profese například auditor, daňový poradce, účetní, autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, technik ve výstavbě, dražitel, oceňovatel majetku, veterinář a veterinární technik, lékař a zdravotnická zařízení, autorizovaná osoba, advokát, soudní znalec a další profese.

Pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance při výkonu povolání 

Individuální pojištění odpovědnosti zaměstnance, by měl dnes řešit každý, kdo pracuje na smlouvu, či dohodu. Pojištění odpovědnosti zaměstnanců je možné řešit jednou kolektivní smlouvou, kterou za své zaměstnance uzavře společnost, ve které pracujete.  Odpovědnostní pojištění je dnes nutnost, pokud není škoda způsobena úmyslně, může po vás zaměstnavatel požadovat škodu maximálně do výše čtyř a půl násobku vašeho průměrného měsíčního výdělku. Většina zaměstnanců má dnes svěřený majetek od zaměstnavatele, používá služební notebook, telefon, vozidlo a další firemní majetek. Dobré odpovědnostní krytí pro všechny moderní profese, a to i ve spojení se stále sílící ochranou osobních a citlivých dat, a také rostoucím právním povědomím, které vede poškozené k důslednému vymáhání nároků. Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání pro zaměstnance je dnes možné sjednat online a je platné v případě provedení práce na dohodu. Pojištění kryje i nové profese jako jsou například specialista na kybernetickou bezpečnost, youtuber, on-line učitel, digitální nomád, expert na roboty, programátor, opatrovník, chůva, domácí ošetřovatel, pilot dronu, Interiérový designér, copywriter, hráč, manažer e-sportu, technik robotizace, manažer SEO, virtuální asistent, učitel e-learningu a další nová povolání. Řada z nich nemá pevné pracoviště – buď putují, protože chtějí a práce jim to umožňuje, jako jsou digitální nomádi, popřípadě osoby pracující v režimu home office, nebo to jejich povolání přímo vyžaduje.

Spočítat cenu pojištění, nebo se pojistit není žádná věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat.

Pojištění

Pojištění odpovědnosti za škodu je nejdůležitější pojistka, kryje škody které způsobíte při své podnikatelské činnosti jak na věci, tak i na zdraví třetích osob.
Pojištění je závazek pojistitele, potvrzený pojistnou smlouvou (pojistkou) pojistitele (zpravidla pojišťovny) s pojistníkem, který sjednává pojištění ve prospěch pojištěného (pojištěnce), vůči pojištěnci tlumit dopad (škodu) z určené negativní „škodní události“. Pojistník, který se zavazuje hradit pojistné, i pojištěnec mohou být fyzické i právnické osoby. Často jde o tutéž osobu, pokud pojistník sjednává pojištění pro sebe sama. Pojistníci tak společně přispívají částí pojistného (kromě nákladů pojišťovny) do tzv. pojistného fondu, který je určen výhradně k úhradě případných finančních potřeb. O tvorbě, rozdělení a užití pojistného fondu rozhoduje jeho zřizovatel a správce – pojišťovna. Pojišťovny sami sebe pojišťují proti kumulaci pojistných událostí u zajišťovny.

Pojištění se vztahuje pouze na určité, předem dohodnuté pojistné události, které se vyskytují s určitou odhadnutelnou pravděpodobností. Pojištění jako takové neovlivňuje riziko výskytu události, ani případnou škodu. Pojištění pouze zmírňuje a tlumí jejich dopad. Běžnou formou jsou pojištění pokrývající podnikatelská rizika, úrazy, živelní pohromy, úmrtí (tzv. životní pojistky), ale také ztrátu výdělku ve stáří či během nemoci nebo výdaje na nutnou zdravotní péči. Je to průběžně placená forma zajištění, jejíž alternativou je spoření.

Pojišťovnictví je specifické odvětví ekonomiky. Patří do terciárního sektoru národního hospodářství.

Typy pojištění:

Podle obsahu pojištění
Podle účasti
Podle pojišťovny

Pojištění majetku:

Pojištění budov
Pojištění domácnosti

Pojištění motorových vozidel:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Jak postupovat při dopravní nehodě
Záznam o dopravní nehodě

Pojištění odpovědnosti:

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění právní ochrany:

Pojištění právní ochrany

Provádíme:

Srovnání pojistek
Porovnání
Porovnání povinného ručení
Hodnocení pojišťoven

Pojištění:

Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištěni na blbost
Pojistka na blbost
Pojistka odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění lze rozdělit podle různých hledisek.

Pojištění podle obsahu pojištění:

Cestovní pojištění
Pojištění majetku
Havarijní pojištění
Pojištění proti odcizení
Živelní pojištění
Pojištění zájmu
Pojištění odpovědnosti za škodu
Povinné ručení

Pojištění podle účasti:

Dobrovolné pojištění
Povinné pojištění (ze zákona)

Podle pojišťovny:

Soukromoprávní
Veřejnoprávní

Pojišťovny:

Pojišťovny jsou instituce, které na komerční bázi, tzn. za úplatu, s cílem dosáhnout zisku, poskytují podnikatelům, ale i občanům ochranu před rizikem.

Pojišťovny v České republice jsou zřizovány v rámci koncesního systému, tzn. žádná organizace nemůže podnikat v pojišťovnictví bez povolení státního orgánu. Toto povolení uděluje Česká národní banka, do roku 2006 udělovalo licenci Ministerstvo financí České republiky. Kromě tuzemských mohou mít v České republice zastoupení i zahraniční pojišťovny. Některé druhy pojištění mohou poskytovat i banky, spořitelny, případně cestovní kanceláře.

Historie pojištění v Česku:

Historie pojišťovnictví v Česku se datuje od konce 17. století. Roku 1699 podal Jan Kryštof Bořek promyšlený návrh na zavedení povinného požárního pojištění budov v Čechách. Jeho návrh spočíval v zavedení protipožárního fondu, do něhož by povinně přispívali všichni občané, kteří by si právě koupili dům. Ke vzniku fondu však nakonec nedošlo. V roce 1777 byla zřízena pojišťovna proti škodám z ohně na polních zásobách, nábytku, nářadí a dobytka. Neměla však dlouhého trvání a brzy zanikla. Patentem z roku 1819 je umožněno zřizování soukromých pojišťoven. V roce 1822 vznikla v Terstu (ekonomickém centru monarchie) a v roce 1825 ve Vídni.
V českých  zemích byl založen „Císařsko-královský, privilegovaný, český, společný, náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav“ roku 1827. Další pojišťovny v českých zemích vznikaly postupně. Roku 1865 „Pražská městská pojišťovna“, roku 1868 „Pojišťovací požární spolek Florian“ a v témže roce jedna z největších pojišťoven v celém Rakousku-Uhersku „Slavia vzájemná pojišťovací banka“.
Do dějin pojištění v českých zemích se významnou měrou zapsal požár Národního divadla, jehož výstavba byla financovaná z dobrovolných sbírek. Po požáru v roce 1881 bylo možné okamžitě zahájit obnovovací práce jen díky vyplacení pojistné náhrady ve výši 297 869 zlatých

První českou vzájemnou pojišťovnou:

Po vzniku samostatného Československa vznikaly další pojišťovny tak, že i přes válečné útrapy druhé světové války bylo v roce 1945 registrováno v Československé republice více než 700 pojišťoven a
pojišťovacích spolků.

Znárodnění pojištění v roce 1945:

Dekretem prezidenta Beneše č.103/1945 Sb. bylo rozhodnuto 24.10.1945 o znárodnění pojišťovnictví formou zestátnění. Od 1.1.1947 bylo ustaveno pět pojišťoven národních podniků a to Pojišťovna Slavia, Pražská pojišťovna, První československá pojišťovna, Pojišťovna Slovan a Nemocenská pojišťovna. Klienti ostatních pojišťoven byli administrativně převedeni do uvedených pojišťoven.
Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 byl vytvořen jeden pojišťovací ústav Československá pojišťovna, národní podnik. Tímto aktem byl vytvořen monopol jedné pojišťovny se všemi negativními důsledky z toho plynoucími.  Pojišťovnictví částečně ztrácelo svůj původní účel a stalo se nástrojem plánovitého socialistického hospodářství.

Nejlevnější pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Nejlevnější pojištění odpovĚdnosti silniční doprava – autodoprava

Pojištění uzavírá silniční dopravce pro případ, že na přepravovaném nákladu vznikne škoda. Pojištění nákladu je určeno všem provozovatelům silniční nákladní dopravy (tedy dopravy pro cizí potřeby), kteří svou činnost provozují na základě platné koncesní listiny nebo povolení dopravního úřadu.

Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce dle počtu vozidel

 • Pojistné za 1 vozidlo, územní rozsah ČR + Evropa, pojistná částka 500.000 Kč, spoluúčast 10 %, minimálně 10.000 Kč za cenu do 2.500 Kč
 • Pojistné za 2 vozidla, územní rozsah ČR + Evropa, pojistná částka 500.000 Kč, spoluúčast 10 %, minimálně 10.000 Kč za cenu do 4.450 Kč
 • Pojistné na 10 vozidel, územní rozsah ČR + Evropa, pojistná částka 500.000 Kč, spoluúčast 10 %, minimálně 10.000 Kč za cenu do 8.500 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce dle výše příjmů vynaložených v souvislosti s provozováním silniční nákladní dopravy (bez ohledu na počet vozidel)

Široký rozsah pojištění autodopravce

Pojištění pokrývá odpovědnost silničního dopravce za škody na věci v rozsahu daném zákony a mezinárodními úmluvami, kromě standardních případů se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu:

 • Při nakládce a vykládce zboží určeného k přepravě
 • Při přepravě rychle se kazícího zboží (ovoce, potraviny, mražené výrobky)
 • Při přepravě nebezpečného zboží s výjimkou výbušnin a třaskavin (lze připojistit)

Územní platnost

V základním rozsahu je zahrnuto pojištění odpovědnosti za škody nastalé:

 • Při vnitrostátní dopravě na území České republiky
 • Při mezinárodní dopravě na území Evropy včetně Slovinska, Litvy, Lotyšska a Estonska (ostatní státy bývalé Jugoslávie a bývalého Sovětského svazu lze připojistit)
 • Při vnitrostátní přepravě pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském státě, tj. dočasné provádění vnitrostátní přepravní služby v rámci jiného státu, aniž by tam měl podnikatel v silniční nákladní dopravě sídlo nebo byl jinak usazen (kabotáž)

Náklady na soudní spor

V případě soudního sporu pojišťovna rovněž uhradí náklady řízení o náhradě škody, náklady právního zastoupení pojištěného a případně náklady na mimosoudní vyrovnání (pokud je pojištěný povinen škodu nahradit). Pojišťovna rovněž poskytne náhradu přiměřených a účelných nákladů vynaložených na omezení a zamezení bezprostředně hrozících škod.

Volitelná připojištění

 • Na přepravovaných motorových vozidlech v rámci odtahové služby
 • Na přepravovaných použitých nebo porouchaných strojích a zařízeních
 • Na výbušninách a třaskavinách
 • Na přepravovaných živých zvířatech
 • Vzniklé odcizením přepravovaného zboží (včetně loupežného přepadení)
 • Způsobené smluvním dopravcem (následným dopravcem, poddopravcem)
 • Nastalé při vnitrostátní dopravě prováděné na území jiného státu (kabotáž)

JAK POJIŠTĚNÍ SJEDNAT, NEBO ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat.

Brno • České Budějovice • Hradec Králové • Jihlava • Karlovy Vary • Liberec • Olomouc • Ostrava • Pardubice • Plzeň • Praha • Třebíč • Ústí nad Labem • Zlín

Jihočeský • Jihomoravský • Karlovarský • Královéhradecký • Liberecký • Moravskoslezský • Olomoucký • Pardubický • Plzeňský • Středočeský • Ústecký • Vysočina • Zlínský

Pojištění firem

Pomáháme podnikatelům v okamžiku, kdy to nejvíce potřebují. Pojištění je pro firmy v celé České republice. Je pro nás samozřejmostí přinášet kvalitní služby a odbornou péči. Pojištění je nezbytnou ochranou podnikání.

ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU

Brno • České Budějovice • Hradec Králové • Jihlava • Karlovy Vary • Liberec • Olomouc • Ostrava • Pardubice • Plzeň • Praha • Třebíč • Ústí nad Labem • Zlín

Jihočeský • Jihomoravský • Karlovarský • Královéhradecký • Liberecký • Moravskoslezský • Olomoucký • Pardubický • Plzeňský • Středočeský • Ústecký • Vysočina • Zlínský

Pojištění podnikatelů a průmyslu

Pojištění podnikatelů poskytuje komplexní pojistnou ochranu proti nejrůznějším vnějším rizikům (živelným nebezpečím a katastrofám, krádeži, odcizení, vandalismu apod.) ale i proti majetkovým škodám, ke kterým dochází v důsledku negativního působení obchodních či podnikatelských rizik.

Pojistíme majetek i odpovědnost za újmu vzniklou jinému v souvislosti s vaší činností. Naše produkty jsou vhodné nejen pro malé a střední podnikatele, ale i pro velké nadnárodní společnosti.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI PODNIKATELŮ

+ Pojištění obecné odpovědnosti za újmu
+ Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem
+ Pojištění profesní odpovědnosti
+ Pojištění odpovědnosti silničního dopravce
+ Všeobecné pojistné podmínky
+ Doplňkové pojistné podmínky

POJIŠTĚNÍ MAJETKU PODNIKATELE

Základním majetkovým pojištěním podnikatelů lze pojistit jak movitý, tak i nemovitý majetek proti živelným rizikům, krádeži a vloupání. Zároveň lze sjednat i řadu speciálních majetkových pojištění, např. elektronických zařízení, strojů a strojních zařízení, stavebních a zemědělských strojů, pojištění stavebních a montážních rizik, apod.
+ Pojištění „All-Risk“
+ Živelní pojištění
+ Pojištění úniku kapaliny z technického zařízení
+ Pojištění pro případ odcizení
+ Pojištění skla
+ Pojištění pro případ poškození nebo zničení obsahu uloženého v chladícím zařízení
+ Pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky
+ Pojištění výstav a pojištění odpovědnosti za újmu
+ Pojištění cestovních kanceláří
+ Stavebně montážní pojištění
+ Pojištění různých finančních ztrát
+ Pojištění přerušení provozu živelní událostí a kontingentové pojištění přerušení provozu
+ Pojištění nákladu a zásilky

POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU PODNIKATELE

Pojištění kryje finanční škody, které pojištěnému vzniknou v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Předmětem pojištění jsou stálé náklady pojištěného, které tento musí vynakládat během doby trvání přerušení nebo omezení podnikatelské činnosti (platy zaměstnanců, nájemné, leasingové splátky), případně i ušlý zisk.

ZEMĚDĚLSKÉ POJIŠTĚNÍ

+ Pěstované plodiny na poškození nebo zničení rizikem

 • krupobití,
 • požáru,
 • vichřice,
 • záplavy nebo, povodně,
 • sesuvu půdy,
 • mrazu (u vybraných plodin).

+ Chovaná hospodářská zvířata na riziko

 • nákazy (např. slintavky a kulhavky, moru prasat, BSE),
 • jiných hromadných onemocnění infekčního nebo parazitárního původu,
 • neohlášené přerušení dodávky elektrického proudu,
 • zasažení zvířete elektrickým proudem,
 • přehřátí organismu zvířete při extrémně vysokých atmosférických teplotách,
 • akutní otravy exogenními jedovatými látkami,
 • živelní události (např. požáru, povodně nebo záplavy).
OSTATNÍ RIZIKA PODNIKATELE

V nabídce pojistitelů existuje řada dalších specializovaných pojistných programů a produktů. Pojištění přeprav zásilek, pojištění finančních ztrát, pojištění smluvní záruky, apod.

Největší společnosti na světě (Top 100)

Největší společnosti na světě (Top 100)

Žebříček největších firem v ČR

Přehled stovky největších firem:

Pořadí IČO Firma Tržby 2019 v tis.Kč
1 00177041 ŠKODA AUTO a.s. 459 100 000
2 28356250 Energetický a průmyslový holding, a.s. 230 000 000
3 45274649 ČEZ, a. s. 206 192 000
4 26185610 AGROFERT, a.s. 162 035 359
5 25938002 FOXCONN CZ s.r.o. 152 445 159
6 61672190 UNIPETROL, a.s. 128 800 000
7 27773035 Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 123 140 114
8 28477090 Alpiq Energy SE 108 695 705
9 63474808 MORAVIA STEEL, a.s. 62 379 630
10 45788235 Continental Barum s.r.o. 55 782 386
11 60193531 ČEPRO, a.s. 53 299 844
12 43872247 BOSCH GROUP ČR 51 410 000
13 49450301 MOL Česká republika, s.r.o. 44 351 793
14 00014915 Metrostav a.s. 41 823 036
15 70994226 České dráhy, a.s. 40 656 000
16 63080737 GECO, a.s. 38 936 779
17 26513528 Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. 38 612 859
18 18050646 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 38 405 356
19 64945880 Penny Market s.r.o. 38 058 202
20 26463318 OTE, a.s. 37 181 224
21 49903209 innogy Energie, s.r.o. 32 319 883
22 60193336 O2 Czech Republic a.s. 30 588 000
23 27082440 Alza.cz a.s. 29 300 000
24 26450691 MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 28 571 137
25 49241214 VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA 28 394 848
26 64949681 T-Mobile Czech Republic a.s. 28 193 000
27 29259428 EP Energy, a.s. 26 800 000
28 00268577 Siemens, s.r.o. 26 173 309
29 45359326 PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. 25 612 755
30 25654012 Porsche Česká republika s.r.o. 25 506 761
31 25702556 ČEPS, a.s. 24 952 500
32 61672599 AT Computers a.s. 24 700 000
33 48171131 Iveco Czech Republic, a.s. 24 172 018
34 63473291 Globus ČR, v.o.s. 23 824 279
35 00000931 METALIMEX a. s. 22 995 323
36 46995129 BOSCH DIESEL s.r.o. 22 320 818
37 26919389 Inventec (Czech), s.r.o. 22 138 838
38 27386732 BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 21 600 000
39 27636801 DEK a.s. 21 295 586
40 46678735 Robert Bosch, spol. s r.o. 21 080 697
41 15890554 Shell Czech Republic a.s. 21 074 532
42 60193913 Pražská energetika, a.s. 20 458 530
43 27214265 PCA LOGISTIKA CZ, s.r.o. 20 444 936
44 02176475 Avast Software s.r.o. 19 750 000
45 00005886 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 19 729 128
46 04084063 CETIN a.s. 19 330 000
47 14707420 Alliance Healthcare s.r.o. 19 194 409
48 03592880 ČEZ ESCO, a.s. 19 082 497
49 01759299 AURES Holdings a.s. 18 389 675
50 25663135 Smartwings, a.s. 18 276 509
51 48365289 Tank ONO, s.r.o. 18 134 991
52 46711953 Adient Czech Republic s.r.o. 17 737 429
53 05735025 ARMEX GROUP s.r.o. 17 390 564
54 45357366 Plzeňský Prazdroj, a. s. 17 245 000
55 25029673 Saint-Gobain Česká Republika 17 148 624
56 14803534 Philip Morris ČR a.s. 17 092 000
57 47114983 Česká pošta, s.p. 16 634 000
58 48038687 OMV Česká republika, s.r.o. 16 263 280
59 29060770 Veolia Voda ČR 15 608 662
60 14706725 Mattoni 1873 a.s. 15 500 000
61 14803534 Philip Morris ČR a.s. 15 428 000
62 25077830 SAS Autosystemtechnik s.r.o. 15 252 410
63 49240030 Zentiva, k.s. 15 230 463
64 60193492 Pražská plynárenská, a.s. 14 902 283
65 27295567 GasNet, s.r.o. 14 196 717
66 28987322 Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. 14 182 560
67 60838744 STRABAG a.s. 13 611 778
68 00534111 AGEL a.s. 13 200 000
69 26271303 Skanska a.s. 13 186 000
70 41189671 TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. 13 133 706
71 14888742 ViaPharma s.r.o. 12 898 936
72 26128209 LEGO Production s.r.o. 12 883 745
73 26455137 Toyota Tsusho Europe SA 12 768 617
74 25133152 Marelli Automotive Lighting Jihlava (Czech Republic) s.r.o. 12 740 514
75 28196678 ČD Cargo, a.s. 12 646 000
76 45193410 Veolia Energie ČR, a.s. 12 518 025
77 28234642 Bidfood Czech Republic s.r.o. 12 245 762
78 45274924 EUROVIA CS, a.s. 12 226 739
79 26440181 Ferona, a.s. 12 187 531
80 64833054 Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. 12 100 495
81 28244532 Letiště Praha, a. s. 11 851 646
82 43005012 Imperial Tobacco CR, s.r.o. 11 704 219
83 26161516 Mondi Štětí a.s. 11 511 031
84 45799504 Nestlé Česko s.r.o. 11 400 000
85 46709410 Clarios Česká Lípa spol. s r.o. 11 341 476
86 28399757 Hyundai Motor Czech s.r.o. 11 167 290
87 26905850 Continental HT Tyres, s.r.o. 10 892 047
88 47124652 Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 10 781 197
89 27081052 IKEA Česká republika, s.r.o. 10 667 285
90 47974516 eD system a.s. 10 614 875
91 26726548 FAST ČR a.s. 10 493 355
92 19010290 PHARMOS, a.s. 10 337 418
93 63485826 SWS a.s. 10 321 129
94 27129136 Ezpada s.r.o. 10 081 836
95 62623753 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 9 900 000
96 63145936 Benteler ČR s.r.o. 9 859 251
97 49284975 KIEKERT-CS, s.r.o. 9 791 503
98 02397811 Adient Bor s.r.o. 9 777 157
99 26307391 Miele technika s.r.o. 9 044 177
100 47239581 dm drogerie markt s.r.o. 8 965 687

Pojištění odpovědnosti řidičů rozvážkových služeb

Pro řidiče, kteří spolupracují na IČO a používají k rozvozu cizí flotilu vozidel nabízíme pojištění odpovědnosti řidičů rozvážkových služeb (DPD, ALZA, DÁME JÍDLO, ROHLÍK, KOŠÍK, atd.).
 • Podnikaní na základě koncese o silniční motorové dopravě nákladní
Silniční motorová doprava nákladní, může být provozována jako silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní nebo mezinárodní, jedná se o rizikový segment a proto máme pro řidiče rozvážkových služeb nabídku výhodného pojištění.
Pro řidiče rozvážkové služby, kteří přebírají a užívají cizí vozidla nabízíme pojištění všech rizik.
Pro rozvážkové firmy nabízíme

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat.

Brno • České Budějovice • Hradec Králové • Jihlava • Karlovy Vary • Liberec • Olomouc • Ostrava • Pardubice • Plzeň • Praha • Třebíč • Ústí nad Labem • Zlín

Jihočeský • Jihomoravský • Karlovarský • Královéhradecký • Liberecký • Moravskoslezský • Olomoucký • Pardubický • Plzeňský • Středočeský • Ústecký • Vysočina • Zlínský

Aktuální on-line pojištění a produktová nabídka

Můžeme říci, že držíme krok s dobou. Nabízíme poměrně širokou škálu pojistných produktů, které můžete sjednat z pohodlí svého domova, nebo své kanceláře.

Standardně nabízíme on-line sjednání:

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat.

Brno • České Budějovice • Hradec Králové • Jihlava • Karlovy Vary • Liberec • Olomouc • Ostrava • Pardubice • Plzeň • Praha • Třebíč • Ústí nad Labem • Zlín

Jihočeský • Jihomoravský • Karlovarský • Královéhradecký • Liberecký • Moravskoslezský • Olomoucký • Pardubický • Plzeňský • Středočeský • Ústecký • Vysočina • Zlínský