Convention Marchandises Routier – CMR

Convention Marchandises Routier, zkráceně CMR, představuje dohodu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě. Setkají se s ní proto hlavně dopravci, kteří přepravují zásilky do zahraničí. Co všechno byste měli o CMR dokumentu vědět?

Úmluva CMR
Úmluva CMR byla uzavřena 19. května 1956 v Ženevě. Její zakládajícími státy byly Francie, Nizozemsko, Švédsko, Rakousko, Polsko, Švýcarsko, Lucembursko, Německo a Belgie. Později se k nim přidali další země Afriky, Asie a Středního východu. Úmluva byla naposledy ratifikována v roce 2017. Součástí úmluvy CMR jsou dnes, kromě zmíněných ještě země jako Albánie, Arménie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Malta, Mongolsko, Maroko, Černá Hora, Itálie, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko , Norsko, Španělsko, Makedonie, Tunisko, Ukrajina, Libanon, Írán a Velká Británie.

Úmluva CMR upravuje:
zadávání a vyřizování objednávek,
ručení při zpoždění přepravovaného zboží,
ručení při ztrátě přepravovaného zboží,
ručení při poškození přepravovaného zboží.

Úmluva také upravuje předpisy o reklamacích.

Nákladní list a CMR
Zkratka CMR označuje dohodu, ale někteří ji mylně využívají i pro označení samotného nákladního listu. Ten se využívá hlavně v rámci logistiky, při přeshraničních přepravách, a to tehdy, když je minimálně jedna země součástí CMR.

CMR tiskopis je zpravidla trojjazyční. Je v něm uvedeno několik základních informací:
jméno a adresa odesílatele,
jméno a adresa příjemce,
jméno a adresa dopravce, případně dopravců,
adresa, kde bylo zboží vyzdvižen,
konečné místo určení,
údaje o vozidle – značka, model, registrační značka vozidla a číslo podvozku,
datum vyzvednutí,
náklady spojené s přepravou,
pokyny potřebné pro celní a jiné úřední řízení.

Následně nesmí chybět informace o zboží a jeho množství vyjádřeném v kusech, hrubou váhou nebo jiným způsobem. Kromě toho může obsahovat ještě další informace jako například zákaz překládky, výši dobírky, cenu zásilky, pokyny odesílatele dopravci, seznam dokladů předaných dopravci, výdaje odesílatele a další. Obě strany, odesílatel i příjemce, mohou do listu zapsat další údaje, které považují za důležité. Formulář má sloužit jako určitý doklad o průběhu přepravy. Zhotovuje se obvykle ve třech kopiích. Černobílé kopie jsou určeny pro další dopravce (usnadňují celou logistiku) nebo celnice.

Nákladní list je složen ze tří částí:
červená část v listu je určena pro odesílatele,
modrá slouží příjemci,
zelená je pro dopravce.

CMR pojištění
Pojištění CMR je povinní. To znamená, že ho musí mít uzavřený každý dopravce. Kryje přepravovanou zásilku v případě jejího poškození, ztráty nebo zničení. Jinak řečeno, jde o pojištění odpovědnosti silničního dopravce v mezinárodní přepravě. Odpovědnost je definována v zákoně jako 8,33 SDR za kilogram nákladu bez ohledu na reálnou hodnotu zásilky. SDR je jednotka Mezinárodního měnového fondu. Určuje se podle nejsilnějších světových měn. Kurz se pravidelně mění, ale hodnota činí přibližně 240 korun. Pokud se tedy zásilce něco stane, dopravce musí hradit všechny škody za každý kilogram. V tomto případě nastupuje pojištění, které by mělo proplatit veškerou nebo určitou část nákladu. Odvíjí se to od uzavřené smlouvy.

Pojištění kryje:
částečnou nebo úplnou ztrátu zásilky,
částečné nebo úplné poškození zásilky,
překročení dodací lhůty.

Kromě toho kryje i náklady právního zastoupení, clo, přepravní a jiné výdaje, které by se mohly vyskytnout. Pojištění musí být platné od naložení zásilky, kdy přeprava začíná, až po jejím vyložení v cíli, kde přeprava končí. Pojištění zpravidla poskytují běžné pojišťovny v České republice, v nichž si vybavujete klasické další pojištění. Celý proces je poměrně rychlý a jednoduchý.

Na co se CMR nevztahuje?
Úmluva CMR se nevztahuje na několik úkonů. Je to například přeprava mrtvol a stahovaných svršků. Rovněž neplatí ani v rámci přepravy mezinárodních poštovních úmluv. CMR se vztahuje na silniční vozidla. Zákon pod tímto pojmem myslí motorová vozidla, návěsové soupravy, přívěsy a návěsy. Kontejnery se za vozidla nepovažují. Proto se pro ně vytváří standardizovaný nákladní list.

CMR si vždy dobře zkontrolujte
Když jako dopravce dostanete vozidlo, je vaší odpovědností vybavit CMR. Pokud tedy chcete celý proces urychlit, formulář si před odesláním dobře prostudujte a zkontrolujte. Zjistěte, zda jste vyplnili jednotlivé údaje správné a zda máte všechny razítka, které potřebujete.

Listinu CMR naleznete zde.

Vypracujeme nejvýhodnější pojištění ON-LINE, napište nám na email INFO@POJISTENI-FIRMY.CZ, nebo volejte +420607850585