PODNIKATELSKÉ POJIŠTĚNÍ

PODNIKATELSKÉ POJIŠTĚNÍ

Podnikatelské pojištění slouží k tomu, aby Vaše finance, vybudovaný majetek, nebo budovy se zásobami či materiálem neohrozila nehoda či požár. Dále slouží pro případ, kdy se Vám pokazí stroje, elektronika, nebo Vás navštíví zloději. V právě tuto chvíli každý podnikatel ocení pojištění, které nenadálé výdaje z pojistné události pokryje.

Váš movitý i nemovitý majetek je ohrožen různými riziky, mezi které patří živelné události jako je požár, voda, vichřice. Dále se mohou porouchat stroje či elektronika, bez kterých bude přerušen provoz. V neposlední řadě o váš majetek můžete přijít vinou zlodějů, kteří při svém vloupání navíc napáchají další nezanedbatelné škody. Abyste se mohli plně a bez starostí věnovat svému podnikání, je důležité mít pojištěná všechna rizika, která Vás během několika minut mohou o Váš majetek připravit.

V rámci podnikatelského pojištění doporučujeme pojistit budovy, vybavení, elektroniku, zásoby které užíváte na živelní rizika, odcizení, vandalismus, vichřici, vodovodní škody a přerušení provozu. Mezi základní rizika podnikání také patří odpovědnost podnikatele za újmu, ať už majetkovou nebo čistou finanční, odpovědnost za újmu způsobenou vadou práce po předání, vadou výrobku, škodu na věcech užívaných nebo převzatých, náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění.

Pokud řešíte, jak ochránit své podnikání, obraťte se na nás.